Wprowadzenie do ruchu

Rok wycofania

Numery taborowe

1980

1985

372 / MPK Łódź

1985

2011

2372 / MPK Łódź

2011

2011

3372 / MPK Łódź

2012

2023

2372 / MPK Łódź

2023

2301 / MPK Łódź

Galeria zdjęć wozu #2302

Galeria zdjęć wozu #2372