Wprowadzenie do ruchu

Rok wycofania

Numery taborowe

1980

1985

373 / MPK Łódź

1985

2011

2373 / MPK Łódź

2011

2011

3373 / MPK Łódź

2012

2023

2373 / MPK Łódź

2023

2302 / MPK Łódź

Galeria zdjęć wozu #2302

Galeria zdjęć wozu #2373