Wprowadzenie do ruchu

Rok wycofania

Numery taborowe

1980

1985

376 / MPK Łódź

1985

2011

2376 / MPK Łódź

2011

2011

3376 / MPK Łódź

2012

2023

2376 / MPK Łódź

2023

2310 / MPK Łódź

Galeria zdjęć wozu #2310

Galeria zdjęć wozu #2376