Wprowadzenie do ruchu

Rok wycofania

Numery taborowe

1979

1985

389 / MPK Łódź

1985

2011

2389 / MPK Łódź

2011

2023

3389 / MPK Łódź

2012

2023

2389 / MPK Łódź

2023

2315 / MPK Łódź

Galeria zdjęć wozu #2315

Galeria zdjęć wozu #2389