Wprowadzenie do ruchu

Rok wycofania

Numery taborowe

1979

1985

390 / MPK Łódź

1985

2011

2390 / MPK Łódź

2011

2011

3390 / MPK Łódź

2012

2023

2390 / MPK Łódź

2023

2316 / MPK Łódź

Galeria zdjęć wozu #2316

Galeria zdjęć wozu #2390