Wprowadzenie do ruchu

Rok wycofania

Numery taborowe

1979

1985

393 / MPK Łódź

1985

2011

2393 / MPK Łódź

2011

2011

3393 / MPK Łódź

2012

2023

2393 / MPK Łódź

2023

2317 / MPK Łódź

Galeria zdjęć wozu #2317

Galeria zdjęć wozu #2393