Wprowadzenie do ruchu

Rok wycofania

Numery taborowe

1980

1985

361 / MPK Łódź

1985

1992

2361 / MPK Łódź

1992

1993

5361 / MPK Łódź

1993

2011

3361 / MPK Łódź

2012

2023

2361 / MPK Łódź

2023

2341 / MPK Łódź

Galeria zdjęć wozu #2341

Galeria zdjęć wozu #2361