Wprowadzenie do ruchu

Rok wycofania

Numery taborowe

1980

1985

364 / MPK Łódź

1985

2011

2364 / MPK Łódź

2011

2011

3364 / MPK Łódź

2012

2023

2364 / MPK Łódź

2023

2346 / MPK Łódź

Galeria zdjęć wozu #2346

Galeria zdjęć wozu #2364