Wprowadzenie do ruchu

Rok wycofania

Numery taborowe

1980

1985

365 / MPK Łódź

1985

2011

2365 / MPK Łódź

2011

2011

3365 / MPK Łódź

2012

2023

2365 / MPK Łódź

2023

2347 / MPK Łódź

Galeria zdjęć wozu #2347

Galeria zdjęć wozu #2365