KONSTAL 805N/NA „WOLTAN”

WOLTAN 805N/M12 #1936 i #1937

ZEWNĄTRZ

MIEJSCE PROWADZĄCEGO

WEWNĄTRZ

RYSUNKI TECHNICZNE

MODERNIZACJA 1999 DO 2011

ODŚWIEŻENIE 2011 DO CHWILI OBECNEJ

INFORMACJE O POJAZDACH

DANE TECHNICZNE

STANY INWENTARZOWE #1936

Nazwa

Konstal 805N-ML #1936

Wyprodukowany

1990

Zezłomowany

Historia

1990

MPK Łódź

Numery taborowe

Wprowadzenie do ruchu

Rok wycofania

Numery taborowe

1990

1936 / MPK Łódź

Modernizacja

1999 CHOPPER (WOLTAN)

Nazwa

Konstal 805N-ML #1937

Wyprodukowany

1990

Zezłomowany

Historia

1990

MPK Łódź

Numery taborowe

Wprowadzenie do ruchu

Rok wycofania

Numery taborowe

1990

1937 / MPK Łódź

Modernizacja

1999 CHOPPER (WOLTAN)

WOLTAN 805N/M12 #1264 I #1266

ZEWNĄTRZ

MIEJSCE PROWADZĄCEGO

WEWNĄTRZ

RYSUNKI TECHNICZNE

WOLTAN 805N/M12 #1620 I #1621

ZEWNĄTRZ

MIEJSCE PROWADZĄCEGO

WEWNĄTRZ

RYSUNKI TECHNICZNE

KONSTA; 805N/NA WOLTAN – POZOSTAŁE

ZEWNĄTRZ

MIEJSCE PROWADZĄCEGO

WEWNĄTRZ

RYSUNKI TECHNICZNE

INFORMACJE O POJAZDACH

Konstal 805Na Woltan – modernizacja wagonów 805N wykonana w 1999 i od 2012 r. przez MPK Łódź.

Składy posiadają ręczny zadajnik jazdy. MPK- Łódź wraz z ZAE Woltan wymieniło całą aparaturę elektryczną. Wagony wyposażono w cztery silniki prądu stałego (chopperowe). Do czasu remontu w 2011 roku starszy wagon nie wiele różnił się wyglądem wewnętrznym od 805N-Elin (nie posiadał tylko wyświetlaczy). W 2012 MPK Łódź rozpoczęło modernizację wagonów z zastosowaniem designu zbliżonego do nowych 805N-Enika.

DANE TECHNICZNE

Liczba członów 1
Długość 13 750 mm
Szerokość 2350 mm
Wysokość 3090 mm
Masa 17 700 kg
Liczba i moc silników 4 × 60 kW kW
Liczba miejsc siedzących 20
Liczba miejsc ogółem 125
Niskopodłogowość 0%
Wysokość podłogi 910 mm

STANY INWENTARZOWE

Typ wagonu

Rok Modernizacji

Numer taborowy

805N M12

2012

1264

805N M12

2012

1266

805N M12

2013

1620

805N MD12

2012

1265

805N MD12

2012

1267

805N MD12

2013

1621

805N M14

2015

1448

805N M14

2015

1604

805N M14

2014

1705

805N M14

2014

1708

805N M14

2015

1726

805N M14

2015

1728

805N M14

2015

1732

805N M14

2015

1736

805N M14

2015

1816

805N M14

2015

1820

805N M14

2015

1822

805N M14

2015

1826

805N M14

2015

1828

805N M14

2015

2838

805N M14

2015

2900

805N MD14

2015

1449

805N MD14

2015

1605

805N MD14

2014

1707

805N MD14

2014

1709

805N MD14

2015

1727

805N MD14

2015

1729

805N MD14

2015

1733

805N MD14

2015

1737

805N MD14

2015

1817

805N MD14

2015

1821

805N MD14

2015

1823

805N MD14

2015

1827

805N MD14

2015

1829

805N MD14

2015

2839

805N MD14

2015

2901

805N M16

2016

1913

805N M16

2018

2307

805N M16

2019

2322

805N M16

2018

2333

805N M16

2019

2356

805N M16

2016

2457

805N M16

2018

2617

805N M16

2016

2624

805N M16

2018

2626

805N M16

2016

2631

805N M16

2016

2633

805N M16

2018

2710

805N M16

2016

2718

805N M16

2018

2720

805N M16

2016

2802

805N MD16

2016

1923

805N MD16

2018

2308

805N MD16

2018

2334

805N MD16

2019

2357

805N MD16

2016

2458

805N MD16

2018

2615

805N MD16

2016

2625

805N MD16

2018

2627

805N MD16

2016

2632

805N MD16

2016

2634

805N MD16

2018

2711

805N MD16

2016

2719

805N MD16

2018

2721

805N MD16

2016

2803