LINIA AUTOBUSOWA DZIENNA

Data uruchomienia: 2000 Data likwidacji: ISTNIEJE

Zdjęcia w Przygotowaniu

Schematy przebiegu linii:

Rozkłady jazdy

Brak rozkładów jazdy

Historia przebiegu linii

2000
WYDAWNICZA – Wydawnicza, Tuwima, Przędzalniana, Piłsudskiego, Niciarniana, Czechosłowacka, Edwarda, Pomorska, Mileszki – NOWOSOLNA
NOWOSOLNA – Mileszki, Pomorska, Henrykowska, Skalna, Juhasowa, Pomorska, Edwarda, Czechosłowacka, Niciarniana, Piłsudskiego, Wydawnicza – WYDAWNICZA

2017 – OBECNIE
PL. MIKULSKIEGO – Grohmanów, Kindermanów, Kopcińskiego, Piłsudskiego, Niciarniana, Czechosłowacka, Edwarda, Pomorska, Juhasowa, Skalna (zawraca na pętli Stoki Skalna), Juhasowa, Pomorska – NOWOSOLNA
NOWOSOLNA – Pomorska, Juhasowa, Skalna, Pomorska, Edwarda, Czechosłowacka, Niciarniana, Piłsudskiego, Kopcińskiego, łącznik do Wydawniczej – PL. MIKULSKIEGO

Źródła:
Historia przebiegu trasy: Muzeum Komunikacji Miejskiej, Plany Miast, Zbiory Własne.
Rozkłady Jazdy: Piotr Latuska, Fabian Gruca