LINIA AUTOBUSOWA DZIENNA

Data uruchomienia: 1997 Data likwidacji: 2013

Zdjęcia w Przygotowaniu

Schematy przebiegu linii:

Rozkłady jazdy

Brak rozkładów jazdy

Historia przebiegu linii

1997-2000
OSIEDLE OLECHÓW – Przybyszewskiego, Hetmańska, Zakładowa, Książąt Polskich, Przybyszewskiego, Śmigłego Rydza, Milionowa, Przędzalniana, Tymienieckiego,  Piotrkowska, Radwańska, Politechniki, Obywatelska, Nowe Sady, Elektronowa, Obywatelska – OBYWATELSKA

OBYWATELSKA – Obywatelska, Politechniki, Radwańska, Piotrkowska, Tymienieckiego, Przędzalniana, Milionowa, Śmigłego Rydza, Przybyszewskiego, Książąt Polskich, Zakładowa, Hetmańska, Przybyszewskiego – OSIEDLE OLECHÓW

2001-2012
JANÓW – Hetmańska, Zakładowa, Książąt Polskich, Przybyszewskiego, Śmigłego Rydza, Milionowa, Przędzalniana, Tymienieckiego,  Piotrkowska, Radwańska, Politechniki, Obywatelska, Nowe Sady, Elektronowa, Obywatelska – OBYWATELSKA

OBYWATELSKA – Obywatelska, Politechniki, Radwańska, Piotrkowska, Tymienieckiego, Przędzalniana, Milionowa, Śmigłego Rydza, Przybyszewskiego, Książąt Polskich, Zakładowa, Hetmańska – JANÓW

2013
LIKWIDACJA

Źródła:
Historia przebiegu trasy: Muzeum Komunikacji Miejskiej, Plany Miast, Zbiory Własne.
Rozkłady Jazdy: Piotr Latuska, Fabian Gruca