LINIA AUTOBUSOWA DZIENNA

Data uruchomienia: 1960 Data likwidacji: 2018

Zdjęcia w Przygotowaniu

Schematy przebiegu linii:

Rozkłady jazdy

Historia przebiegu linii

1960 – 2000
UZUPEŁNIĆ

2001
DWORZEC PKS PÓŁNOCNY – Źródłowa, Obrońców Westerplatte, Boya Żeleńskiego, Sporna, Wojska Polskiego, Brzezińska, Janosika, Pszczyńska, Krokusowa, Edwarda, Czechosłowacka, Niciarniana, Piłsudskiego, Rokicińska, Augustów, Przybyszewskiego – CZAJKOWSKIEGO
CZAJKOWSKIEGO – Przybyszewskiego, Augustów, Rokicińska, Piłsudskiego, Niciarniana, Czechosłowacka, Edwarda, Korkusowa, Pszczyńska, Janosika, Brzezińska, Wojska Polskiego, Źródłowa – DWORZEC PKS PÓŁNOCNY

2015
JANÓW – Hetmańska, Zakładowa, Książąt Polskich, Przybyszewskiego, Puszkina, Rokicińska, Piłsudskiego, Widzewska, Nowogrodzka, Edwarda (w oznaczonych kursach ul. Czechosłowacką dojeżdża do ul. Niciarnianej gdzie zawraca), Krokusowa, Pszczyńska, Janosika, Brzezińska, Wojska Polskiego, Sporna, Boya Żeleńskiego, Obr. Westerplatte, Źródłowa – DWORZEC PKS PÓŁNOCNY
DWORZEC PKS PÓŁNOCNY – Źródłowa, Obr. Westerplatte, Boya Żeleńskiego, Sporna, Wojska Polskiego, Brzezińska, Janosika, Pszczyńska, Krokusowa, Edwarda, Czechosłowacka (w oznaczonych kursach dojeżdża do ul. Niciarnianej gdzie zawraca), Mazowiecka, Nowogrodzka, Widzewska, Piłsudskiego (zawraca przy Niciarnianej), Piłsudskiego, Rokicińska, Puszkina, Przybyszewskiego, Książąt Polskich, Zakładowa, Hetmańska – JANÓW

2016
JANÓW – al. Hetmańska, Zakładowa, al. Książąt Polskich, Przybyszewskiego, Puszkina, Rokicińska, Piłsudskiego, Niciarniana, Czechosłowacka, Edwarda, Krokusowa, Pszczyńska, Janosika, Brzezińska, Wojska Polskiego, Sporna, Boya-Żeleńskiego, Obrońców Westerplatte, Smugowa – DWORZEC PKS PÓŁNOCNY
DWORZEC PKS PÓŁNOCNY – Smugowa, Obrońców Westerplatte, Boya-Żeleńskiego, Sporna, Wojska Polskiego, Brzezińska, Janosika, Pszczyńska, Krokusowa, Edwarda, Czechosłowacka, Niciarniana, Piłsudskiego, Rokicińska, Puszkina, Przybyszewskiego, Książąt Polskich, Zakładowa, Hetmańska – JANÓW

2017
DNI ROBOCZE BEZ SOBOTY, NIEDZIELI I ŚWIĄT:
URZĄD SKARBOWY WIDZEW – Papiernicza, Lodowa, Widzewska, Wałowa, Rokicińska, Piłsudskiego, Niciarniana, Czechosłowacka, Edwarda, Krokusowa, Pszczyńska, Janosika, Brzezińska, Wojska Polskiego, Sporna, Boya-Żeleńskiego, Obrońców Westerplatte, Wojska Polskiego, Franciszkańska, Organizacji WiN, Bałucki Rynek – BAŁUCKI RYNEK
BAŁUCKI RYNEK – Bałucki Rynek, Zawiszy, Franciszkańska, Wojska Polskiego, Obrońców Westerplatte, Boya-Żeleńskiego, Sporna, Wojska Polskiego, Brzezińska, Janosika, Pszczyńska, Krokusowa, Edwarda, Czechosłowacka, Niciarniana, Piłsudskiego, Rokicińska, Wałowa, Widzewska, Lodowa, Przybyszewskiego, Mechaniczna, Papiernicza – URZĄD SKARBOWY WIDZEW

SOBOTA NIEDZIELA I ŚWIĘTA:
DWORZEC ŁÓDŹ WIDZEW – Służbowa, Puszkina, Rokicińska, Piłsudskiego, Niciarniana, Czechosłowacka, Edwarda, Krokusowa, Pszczyńska, Janosika, Brzezińska, Wojska Polskiego, Sporna, Boya-Żeleńskiego, Obrońców Westerplatte, Wojska Polskiego, Franciszkańska, Organizacji WiN, Bałucki Rynek – BAŁUCKI RYNEK
BAŁUCKI RYNEK – Bałucki Rynek, Zawiszy, Franciszkańska, Wojska Polskiego, Obrońców Westerplatte, Boya-Żeleńskiego, Sporna, Wojska Polskiego, Brzezińska, Janosika, Pszczyńska, Krokusowa, Edwarda, Czechosłowacka, Niciarniana, Piłsudskiego, Rokicińska, Puszkina, Służbowa – URZĄD SKARBOWY WIDZEW

2018 LIKWIDACJA

Źródła:
Historia przebiegu trasy: Muzeum Komunikacji Miejskiej, Plany Miast, Zbiory Własne.
Rozkłady Jazdy: Piotr Latuska, Fabian Gruca