LINIA AUTOBUSOWA DZIENNA

Data uruchomienia: 1968 Data likwidacji: Istnieje

Zdjęcia w Przygotowaniu

Schematy przebiegu linii:

Rozkłady jazdy

Historia przebiegu linii

1968  – 1970
UZUPEŁNIĆ

1970
INŻYNIERSKA – Radwańska, Brzeźna, Abramowskiego, Fabryczna, Przędzlaniana, Dąbrowskiego, Nałkowskiej, Rydla, Kadłubka, Broniewskiego, Anczyca, Felińskiego, Kadłubka, Rydla, Anczyca, Dąbrowskiego, Przędzalniana, Fabryczna, Abramowskiego, Brzeźna, Radwańska, Politechniki, Rembielińskiego – INŻYNIERSKA

1971
INŻYNIERSKA – Radwańska, Brzeźna, Abramowskiego, Fabryczna, Przędzlaniana, Dąbrowskiego, Nałkowskiej, Rydla, Kadłubka, Broniewskiego, Anczyca, Felińskiego, Kadłubka, Felińskiego – GOJAWICZYŃSKIEJ
GOJAWICZYŃSKIEJ – Felińskiego, Kadłubka, Rydla, Anczyca, Dąbrowskiego, Nałkowskiej, Rydla, Kadłubka, Broniewskiego, Anczyca, Felińskiego, Kadłubka, Rydla, Anczyca, Dąbrowskiego, Przędzalniana, Fabryczna, Abramowskiego, Brzeźna, Radwańska, Politechniki, Rembielińskiego – INŻYNIERSKA

1972 – 1973
INŻYNIERSKA – Radwańska, Brzeźna, Abramowskiego, Fabryczna, Przędzlaniana, Milionowa, Śmigłego Rydza, Przybyszewskiego, Tatrzańska, Dąbrowskiego, Nałkowskiej, Rydla, Kadłubka, Broniewskiego, Anczyca, Felińskiego, Kadłubka, Felińskiego – GOJAWICZYŃSKIEJ
GOJAWICZYŃSKIEJ – Felińskiego, Kadłubka, Rydla, Anczyca, Dąbrowskiego, Tatrzańska, Przybyszewskiego, Śmigłego Rydza, Milionowa, Przędzalniana, Fabryczna, Abramowskiego, Brzeźna, Radwańska, Politechniki, Rembielińskiego – INŻYNIERSKA

1974
INŻYNIERSKA – Radwańska, Brzeźna, Abramowskiego, Fabryczna, Przędzlaniana, Milionowa, Śmigłego Rydza, Przybyszewskiego, Tatrzańska, Dąbrowskiego, Gojawiczyńskiej – GOJAWICZYŃSKIEJ
GOJAWICZYŃSKIEJ – Gojawiczyńskiej, Dąbrowskiego, Tatrzańska, Przybyszewskiego, Śmigłego Rydza, Milionowa, Przędzalniana, Fabryczna, Abramowskiego, Brzeźna, Radwańska, Politechniki, Rembielińskiego – INŻYNIERSKA

1974
INŻYNIERSKA – Radwańska, Brzeźna, Sienkiewicza, Fabryczna, Kilińskiego, Fabryczna, Przędzlaniana, Milionowa, Śmigłego Rydza, Przybyszewskiego, Tatrzańska, Dąbrowskiego – DĄBROWSKIEGO TOMASZOWSKA
DĄBROWSKIEGO TOMASZOWSKA – Dąbrowskiego, Tatrzańska, Przybyszewskiego, Śmigłego Rydza, Milionowa, Przędzalniana, Fabryczna, Abramowskiego, Brzeźna, Radwańska, Politechniki, Rembielińskiego – INŻYNIERSKA

1975 – 1979
INŻYNIERSKA – Radwańska, Brzeźna, Sienkiewicza, Wigury, Kilińskiego, Fabryczna, Przędzlaniana, Milionowa, Śmigłego Rydza, Przybyszewskiego, Tatrzańska, Dąbrowskiego, Lodowa – LODOWA
LODOWA – Lodowa, Dąbrowskiego, Tatrzańska, Przybyszewskiego, Śmigłego Rydza, Milionowa, Przędzalniana, Fabryczna, Abramowskiego, Brzeźna, Radwańska, Politechniki, Rembielińskiego – INŻYNIERSKA

1980
REMBIELIŃSKIEGO – Inżynierska, Radwańska, Brzeźna, Sienkiewicza, Wigury, Kilińskiego, Fabryczna, Przędzalniana, Milionowa, Śmigłego Rydza, Przybyszewskiego, Lodowa – KOWALSZCZYZNA
KOWALSZCZYZNA – Lodowa, Przybyszewskiego, Śmigłego Rydza, Milionowa, Przędzalniana, Fabryczna, Kilińskiego, Abramowskiego, Sienkiewicza, Brzeźna, Radwańska, Politechniki, Rembielińskiego – REMBIELIŃSKIEGO

1981 – 1982
REMBIELIŃSKIEGO – Inżynierska, Radwańska, Brzeźna, Sienkiewicza, Wigury, Kilińskiego, Fabryczna, Przędzalniana, Milionowa, Śmigłego Rydza, Broniewskiego, Felińskiego, Gojawiczyńskiej – GOJAWICZYŃSKIEJ
GOJAWICZYŃSKIEJ – Gojawiczyńskiej, Felińskiego, Broniewskiego, Śmigłego Rydza, Milionowa, Przędzalniana, Fabryczna, Kilińskiego, Abramowskiego, Sienkiewicza, Brzeźna, Radwańska, Politechniki, Rembielińskiego – REMBIELIŃSKIEGO

1983 – 1986
REMBIELIŃSKIEGO – Inżynierska, Radwańska, Brzeźna, Sienkiewicza, Wigury, Kilińskiego, Fabryczna, Przędzalniana, Milionowa, Śmigłego Rydza, Przybyszewskiego, Tatrzańska, Felińskiego, Gojawiczyńskiej – GOJAWICZYŃSKIEJ
GOJAWICZYŃSKIEJ – Gojawiczyńskiej, Felińskiego, Tatrzańska, Przybyszewskiego, Śmigłego Rydza, Milionowa, Przędzalniana, Fabryczna, Kilińskiego, Abramowskiego, Sienkiewicza, Brzeźna, Radwańska, Politechniki, Rembielińskiego – REMBIELIŃSKIEGO

1987 – 1989
REMBIELIŃSKIEGO – Inżynierska, Radwańska, Brzeźna, Sienkiewicza, Wigury, Kilińskiego, Fabryczna, Przędzalniana, Milionowa, Śmigłego Rydza, Przybyszewskiego, Tatrzańska, Felińskiego, Gojawiczyńskiej, Dąbrowskiego, Lodowa – LODOWA
LODOWA – Lodowa, Dąbrowskiego, Gojawiczyńskiej, Felińskiego, Tatrzańska, Przybyszewskiego, Śmigłego Rydza, Milionowa, Przędzalniana, Fabryczna, Kilińskiego, Abramowskiego, Sienkiewicza, Brzeźna, Radwańska, Politechniki, Rembielińskiego – REMBIELIŃSKIEGO

1990 – 1995
REMBIELIŃSKIEGO – Inżynierska, Radwańska, Brzeźna, Sienkiewicza, Wigury, Kilińskiego, Fabryczna, Przędzalniana, Milionowa, Śmigłego Rydza, Przybyszewskiego, Tatrzańska, Felińskiego, Gojawiczyńskiej, Dąbrowskiego, Lodowa, Dostawcza, Puszkina – ROKICIŃSKA
ROKICIŃSKA – Puszkina, Dostawcza, Lodowa, Dąbrowskiego, Gojawiczyńskiej, Felińskiego, Tatrzańska, Przybyszewskiego, Śmigłego Rydza, Milionowa, Przędzalniana, Fabryczna, Kilińskiego, Abramowskiego, Sienkiewicza, Brzeźna, Radwańska, Politechniki, Rembielińskiego – REMBIELIŃSKIEGO
W SOBOTY WOLNE, NIEDZIELE BEZ ŚWIĄT DO GODZINY 17:00:
REMBIELIŃSKIEGO – Inżynierska, Radwańska, Brzeźna, Sienkiewicza, Wigury, Kilińskiego, Fabryczna, Przędzalniana, Milionowa, Śmigłego Rydza, Przybyszewskiego, Tatrzańska, Felińskiego, Gojawiczyńskiej, Dąbrowskiego, Wedmanowej, Lodowa, Przybyszewskiego, Puszkina – ROKICIŃSKA
ROKICIŃSKA – Puszkina, Przybyszewskiego, Lodowa, Wedmanowej, Dąbrowskiego, Gojawiczyńskiej, Felińskiego, Tatrzańska, Przybyszewskiego, Śmigłego Rydza, Milionowa, Przędzalniana, Fabryczna, Kilińskiego, Abramowskiego, Sienkiewicza, Brzeźna, Radwańska, Politechniki, Rembielińskiego – REMBIELIŃSKIEGO

1996 – 1998
REMBIELIŃSKIEGO – Inżynierska, Radwańska, Brzeźna, Sienkiewicza, Wigury, Kilińskiego, Fabryczna, Przędzalniana, Milionowa, Śmigłego Rydza, Przybyszewskiego, Tatrzańska, Felińskiego, Gojawiczyńskiej, Dąbrowskiego, Lodowa, Dostawcza, Puszkina – ROKICIŃSKA
ROKICIŃSKA – Puszkina, Dostawcza, Lodowa, Dąbrowskiego, Gojawiczyńskiej, Felińskiego, Tatrzańska, Przybyszewskiego, Śmigłego Rydza, Milionowa, Przędzalniana, Fabryczna, Kilińskiego, Abramowskiego, Sienkiewicza, Brzeźna, Radwańska, Politechniki, Rembielińskiego – REMBIELIŃSKIEGO
W NIEDZIELE BEZ ŚWIĄT DO GODZINY 17:00:
REMBIELIŃSKIEGO – Inżynierska, Radwańska, Brzeźna, Sienkiewicza, Wigury, Kilińskiego, Fabryczna, Przędzalniana, Milionowa, Śmigłego Rydza, Przybyszewskiego, Tatrzańska, Felińskiego, Gojawiczyńskiej, Dąbrowskiego, Wedmanowej, Lodowa, Przybyszewskiego, Puszkina – ROKICIŃSKA
ROKICIŃSKA – Puszkina, Przybyszewskiego, Lodowa, Wedmanowej, Dąbrowskiego, Gojawiczyńskiej, Felińskiego, Tatrzańska, Przybyszewskiego, Śmigłego Rydza, Milionowa, Przędzalniana, Fabryczna, Kilińskiego, Abramowskiego, Sienkiewicza, Brzeźna, Radwańska, Politechniki, Rembielińskiego – REMBIELIŃSKIEGO

1999 – 2011
REMBIELIŃSKIEGO – Inżynierska, Radwańska, Brzeźna, Sienkiewicza, Wigury, Kilińskiego, Fabryczna, Przędzalniana, Milionowa, Śmigłego Rydza, Przybyszewskiego, Tatrzańska, Felińskiego, Gojawiczyńskiej, Dąbrowskiego, Puszkina – ROKICIŃSKA
ROKICIŃSKA – Puszkina, Dąbrowskiego, Gojawiczyńskiej, Felińskiego, Tatrzańska, Przybyszewskiego, Śmigłego Rydza, Milionowa, Przędzalniana, Fabryczna, Kilińskiego, Abramowskiego, Sienkiewicza, Brzeźna, Radwańska, Politechniki, Rembielińskiego – REMBIELIŃSKIEGO
W NIEDZIELE BEZ ŚWIĄT DO GODZINY 17:00:
REMBIELIŃSKIEGO – Inżynierska, Radwańska, Brzeźna, Sienkiewicza, Wigury, Kilińskiego, Fabryczna, Przędzalniana, Milionowa, Śmigłego Rydza, Przybyszewskiego, Tatrzańska, Felińskiego, Gojawiczyńskiej, Dąbrowskiego, Wedmanowej, Lodowa, Przybyszewskiego, Puszkina – ROKICIŃSKA
ROKICIŃSKA – Puszkina, Przybyszewskiego, Lodowa, Wedmanowej, Dąbrowskiego, Gojawiczyńskiej, Felińskiego, Tatrzańska, Przybyszewskiego, Śmigłego Rydza, Milionowa, Przędzalniana, Fabryczna, Kilińskiego, Abramowskiego, Sienkiewicza, Brzeźna, Radwańska, Politechniki, Rembielińskiego – REMBIELIŃSKIEGO

2012 – 2016
REMBIELIŃSKIEGO – Inżynierska, Radwańska, Brzeźna, Sienkiewicza, Wigury, Kilińskiego, Fabryczna, Przędzalniana, Milionowa, Śmigłego Rydza, Przybyszewskiego, Tatrzańska, Felińskiego, Gojawiczyńskiej, Dąbrowskiego, Puszkina, Techniczna, Manewrowa, Puszkina – ROKICIŃSKA
ROKICIŃSKA – Puszkina, Dąbrowskiego, Gojawiczyńskiej, Felińskiego, Tatrzańska, Przybyszewskiego, Śmigłego Rydza, Milionowa, Przędzalniana, Fabryczna, Kilińskiego, Abramowskiego, Sienkiewicza, Brzeźna, Radwańska, Politechniki, Rembielińskiego – REMBIELIŃSKIEGO
W NIEDZIELE BEZ ŚWIĄT DO GODZINY 17:00:
REMBIELIŃSKIEGO – Inżynierska, Radwańska, Brzeźna, Sienkiewicza, Wigury, Kilińskiego, Fabryczna, Przędzalniana, Milionowa, Śmigłego Rydza, Przybyszewskiego, Tatrzańska, Felińskiego, Gojawiczyńskiej, Dąbrowskiego, Wedmanowej, Lodowa, Przybyszewskiego, Puszkina – ROKICIŃSKA
ROKICIŃSKA – Puszkina, Przybyszewskiego, Lodowa, Wedmanowej, Dąbrowskiego, Gojawiczyńskiej, Felińskiego, Tatrzańska, Przybyszewskiego, Śmigłego Rydza, Milionowa, Przędzalniana, Fabryczna, Kilińskiego, Abramowskiego, Sienkiewicza, Brzeźna, Radwańska, Politechniki, Rembielińskiego – REMBIELIŃSKIEGO

2017
CZAHARY – św. Franciszka, Zenitowa, Pustynna, Nowe Sady, Obywatelska, Jana Pawła II, Parkowa, Inżynierska, Radwańska, Brzeźna, Sienkiewicza, Wigury, Kilińskiego, Fabryczna, Przędzalniana, Tuwima, Wydawnicza – WYDAWNICZA
WYDAWNICZA – Wydawnicza, Tuwima, Przędzalniana, Fabryczna, Kilińskiego, Abramowskiego, Sienkiewicza, Brzeźna, Radwańska, Politechniki, Rembielińskiego, Proletariacka, Wróblewskiego, Jana Pawła II, Obywatelska, Nowe Sady, Pustynna, Zenitowa, św. Franciszka, Leszczowa, Pabianicka, Prądzyńskiego, Czahary – CZAHARY

2018 – 2019
CZAHARY – św. Franciszka, Zenitowa, Pustynna, Nowe Sady, Obywatelska, Jana Pawła II, Parkowa, Inżynierska, Radwańska, Brzeźna, Sienkiewicza, Wigury, Kilińskiego, Fabryczna, Przędzalniana, Tuwima, Rodziny Scheiblerów, Rodziny Poznańskich – DWORZEC ŁÓDŹ FABRYCZNA
DWORZEC ŁÓDŹ FABRYCZNA – Rodziny Poznańskich, Polskiej Organizacji Wojskowej, Narutowicza, Rodziny Scheiblerów, Tuwima, Przędzalniana, Fabryczna, Kilińskiego, Abramowskiego, Sienkiewicza, Brzeźna, Radwańska, Politechniki, Rembielińskiego, Proletariacka, Wróblewskiego, Jana Pawła II, Obywatelska, Nowe Sady, Pustynna, Zenitowa, św. Franciszka, Leszczowa, Pabianicka, Prądzyńskiego, Czahary – CZAHARY

2020 – OBECNIE
CZAHARY – św. Franciszka, Zenitowa, Pustynna, Nowe Sady, Obywatelska, Jana Pawła II, Parkowa, Inżynierska, Radwańska, Brzeźna, Sienkiewicza, Wigury, Kilińskiego, Fabryczna, Przędzalniana, Tuwima, Kilińskiego, Rodziny Poznańskich – DWORZEC ŁÓDŹ FABRYCZNA
DWORZEC ŁÓDŹ FABRYCZNA – Rodziny Poznańskich, Rodziny Scheiblerów, Tuwima, Przędzalniana, Fabryczna, Kilińskiego, Abramowskiego, Sienkiewicza, Brzeźna, Radwańska, Politechniki, Rembielińskiego, Proletariacka, Wróblewskiego, Jana Pawła II, Obywatelska, Nowe Sady, Pustynna, Zenitowa, św. Franciszka, Leszczowa, Pabianicka, Prądzyńskiego, Czahary – CZAHARY

Źródła:
Historia przebiegu trasy: Muzeum Komunikacji Miejskiej, Plany Miast, Zbiory Własne.
Rozkłady Jazdy: Piotr Latuska, Fabian Gruca