LINIA AUTOBUSOWA DZIENNA

Data uruchomienia: 2017 Data likwidacji: Istnieje

Zdjęcia w Przygotowaniu

Schematy przebiegu linii:

Rozkłady jazdy

Brak rozkładów jazdy

Historia przebiegu linii

2017
ŻUBARDŹ – Inowrocławska, Wielkopolska, Lutomierska, Klonowa, Kasprzaka, Drewnowska, Karskiego, Ogrodowa, Północna, Źródłowa, rondo Solidarności, Pomorska, Tamka, Telefoniczna, Doły, Smutna – DOŁY SMUTNA

DOŁY SMUTNA – Smutna, Doły, Telefoniczna, Palki, Źródłowa, Północna, Ogrodowa, Karskiego, Drewnowska, Kasprzaka, Klonowa, Lutomierska, Włókniarzy, Żubardzka – ŻUBARDŻ

2018-OBECNIE
ŻUBARDŹ – Inowrocławska, Wielkopolska, Lutomierska, Klonowa, Kasprzaka, Drewnowska, Karskiego, Ogrodowa, Północna, Źródłowa, rondo Solidarności, Pomorska, Tamka, Telefoniczna, Doły, Smutna – DOŁY SMUTNA

Źródła:
Historia przebiegu trasy: Muzeum Komunikacji Miejskiej, Plany Miast, Zbiory Własne.
Rozkłady Jazdy: Piotr Latuska, Fabian Gruca