LINIA AUTOBUSOWA DZIENNA

Data uruchomienia: 1994 Data likwidacji: 2019

Zdjęcia w Przygotowaniu

Schematy przebiegu linii:

Rozkłady jazdy

Historia przebiegu linii

1994 – 1999
OSIEDLE OLECHÓW – Przybyszewskiego, Hetmańska, Zakładowa, Książąt Polskich, Przybyszewskiego, Augustów, Rokicińska, Piłsudskiego, Kopcińskiego, Jaracza, Więckowskiego, Zachodnia, Lutomierska, Wielkopolska, Woronicza, Limanowskiego, Aleksandrowska, Traktorowa, Rojna – ROJNA
ROJNA – Rojna, Traktorowa, Aleksandrowska, Woronicza, Wielkopolska, Lutomierska, Zachodnia, Próchnika, Rewolucji 1905 r., Sterlinga, pl. Dąbrowskiego, Narutowicza, Kopcińskiego, Piłsudskiego, Augustów, Przybyszewskiego, Książąt Polskich, Zakładowa, Hetmańska, Przybyszewskiego – OSIEDLE OLECHÓW

2000
OSIEDLE OLECHÓW – Przybyszewskiego, Hetmańska, Zakładowa, Książąt Polskich, Przybyszewskiego, Śmigłego-Rydza, Kopcińskiego, Jaracza, Więckowskiego, Zachodnia, Lutomierska, Wielkopolska, Woronicza, Limanowskiego, Aleksandrowska, Traktorowa, Rojna – ROJNA
ROJNA – Rojna, Traktorowa, Aleksandrowska, Woronicza, Wielkopolska, Lutomierska, Zachodnia, Próchnika, Rewolucji 1905 r., Sterlinga, pl. Dąbrowskiego, Narutowicza, Kopcińskiego, Śmigłego-Rydza, Przybyszewskiego, Augustów, Przybyszewskiego, Książąt Polskich, Zakładowa, Hetmańska, Przybyszewskiego – OSIEDLE OLECHÓW

2001 – 2019
JANÓW – Hetmańska, Zakładowa, Książąt Polskich, Przybyszewskiego, Śmigłego-Rydza, Kopcińskiego, Jaracza, Więckowskiego, Zachodnia, Lutomierska, Wielkopolska, Woronicza, Limanowskiego, Aleksandrowska, Traktorowa, Rojna – ROJNA
ROJNA – Rojna, Traktorowa, Aleksandrowska, Woronicza, Wielkopolska, Lutomierska, Zachodnia, Próchnika, Rewolucji 1905 r., Sterlinga, pl. Dąbrowskiego, Narutowicza, Kopcińskiego, Śmigłego-Rydza, Przybyszewskiego, Augustów, Przybyszewskiego, Książąt Polskich, Zakładowa, Hetmańska – JANÓW

2019 LIKWIDACJA

Źródła:
Historia przebiegu trasy: Muzeum Komunikacji Miejskiej, Plany Miast, Zbiory Własne.
Rozkłady Jazdy: Piotr Latuska, Fabian Gruca