LINIA AUTOBUSOWA DZIENNA

Data uruchomienia: 1994 Data likwidacji: 2017

Zdjęcia w Przygotowaniu

Schematy przebiegu linii:

Rozkłady jazdy

Historia przebiegu linii

1994 URUCHOMIENIE

1994
OSIEDLE SŁOWIAŃSKIE – Hetmańska, Zakładowa, Książąt Polskich, Przybyszewskiego, Puszkina, Rokicińska, Piłsudskiego, Mickiewicza, Włókniarzy, Karolewska, Bratysławska, Maratońska – MARATOŃSKA

1995 – 2000
OSIEDLE SŁOWIAŃSKIE – Hetmańska, Zakładowa, Książąt Polskich, Przybyszewskiego, Puszkina, Rokicińska, Piłsudskiego, Mickiewicza, Bandurskiego, Maratońska – MARATOŃSKA

2001
OSIEDLE SŁOWIAŃSKIE – Hetmańska, Zakładowa, Książąt Polskich, Przybyszewskiego, Puszkina, Rokicińska, Piłsudskiego, Mickiewicza, Bandurskiego, Maratońska – MARATOŃSKA
MARATOŃSKA – Maratońska, Bandurskiego, Mickiewicza, Piłsudskiego, Rokicińska, Puszkina, Przybyszewskiego, Książąt Polskich, Zakładowa, Hetmańska – OSIEDLE SŁOWIAŃSKIE

2001 – 2005
JANÓW – Hetmańska, Zakładowa, Książąt Polskich, Przybyszewskiego, Puszkina, Rokicińska, Piłsudskiego, Mickiewicza, Bandurskiego, Maratońska – MARATOŃSKA
MARATOŃSKA – Maratońska, Bandurskiego, Mickiewicza, Piłsudskiego, Rokicińska, Puszkina, Przybyszewskiego, Książąt Polskich, Zakładowa, Hetmańska – JANÓW

2005 – 2015
JANÓW – Hetmańska, Zakładowa, Książąt Polskich, Przybyszewskiego, Puszkina, Rokicińska, Piłsudskiego, Mickiewicza, Bandurskiego, Maratońska, Golfowa, Nowy Józefów, Gilette – NOWY JÓZEFÓW
NOWY JÓZEFÓW – Gilette, Nowy Józefów, Golfowa, Maratońska, Bandurskiego, Mickiewicza, Piłsudskiego, Rokicińska, Puszkina, Przybyszewskiego, Książąt Polskich, Zakładowa, Hetmańska – JANÓW

2015 – 2017
NOWY JÓZEFÓW – Gillette, Nowy Józefów, Golfowa, Maratońska, Bandurskiego, Włókniarzy – WŁÓKNIARZY/MICKIEWICZA
WŁÓKNIARZY/MICKIEWICZA – Włókniarzy (zawraca przy Karolewskiej), Bandurskiego, Maratońska, Golfowa, Nowy Józefów, Gillette – NOWY JÓZEFÓW

2017 LIKWIDACJA

Źródła:
Historia przebiegu trasy: Muzeum Komunikacji Miejskiej, Plany Miast, Zbiory Własne.
Rozkłady Jazdy: Piotr Latuska, Fabian Gruca