LINIA AUTOBUSOWA DZIENNA

Data uruchomienia: 2005.05.02 Data likwidacji: 2005.09.01
Data uruchomienia: 2013.07.01 Data likwidacji: 2015.10.31

Zdjęcia w Przygotowaniu

Schematy przebiegu linii:

Rozkłady jazdy

Brak rozkładów jazdy

Historia przebiegu linii

2005.05.02 – URUCHOMIENIE (dotychczasowe połączenie nr 98, które uległo wydłużeniu na Nowy Józefów)

2005.05.02 – 2005.08.31  
MARATOŃSKA – Maratońska, Bandurskiego, Mickiewicza, Piłsudskiego, Rokicińska, Puszkina, Przybyszewskiego, Książąt Polskich, Zakładowa, Hetmańska – JANÓW
JANÓW – Hetmańska, Zakładowa, Książąt Polskich, Przybyszewskiego, Puszkina, Rokicińska, Piłsudskiego, Mickiewicza, Bandurskiego, Maratońska – MARATOŃSKA

2005.09.01 – LIKWIDACJA

2013.07.01 – REAKTYWACJA

2013.07.01 – 2014.07.13  
MARATOŃSKA – Maratońska, Bandurskiego, Mickiewicza, Piłsudskiego, Rokicińska, Puszkina, Przybyszewskiego, Książąt Polskich, Zakładowa, Hetmańska – JANÓW
JANÓW – Hetmańska, Zakładowa, Książąt Polskich, Przybyszewskiego, Puszkina, Rokicińska, Piłsudskiego, Mickiewicza, Bandurskiego, Maratońska – MARATOŃSKA

2014.07.14 – 2014.08.31
MARATOŃSKA – Maratońska, Bandurskiego, Mickiewicza, Gdańska, Żwirki, Kościuszki, Mickiewicza, Piłsudskiego, Rokicińska, Puszkina, Przybyszewskiego, Książąt Polskich, Zakładowa, Hetmańska – JANÓW
JANÓW – Hetmańska, Zakładowa, Książąt Polskich, Przybyszewskiego, Puszkina, Rokicińska, Piłsudskiego, Mickiewicza, Kościuszki, Struga, Żeromskiego, Mickiewicza, Bandurskiego, Maratońska – MARATOŃSKA

2014.09.01 – 2014.09.26  
MARATOŃSKA – Maratońska, Bandurskiego, Mickiewicza, Piłsudskiego, Rokicińska, Puszkina, Przybyszewskiego, Książąt Polskich, Zakładowa, Hetmańska – JANÓW
JANÓW – Hetmańska, Zakładowa, Książąt Polskich, Przybyszewskiego, Puszkina, Rokicińska, Piłsudskiego, Mickiewicza, Bandurskiego, Maratońska – MARATOŃSKA

2014.09.27 – 2014.10.26  
MARATOŃSKA – Maratońska, Bandurskiego, Mickiewicza, Kościuszki (zawraca przy Radwańskiej), Piłsudskiego, Rokicińska, Puszkina, Przybyszewskiego, Książąt Polskich, Zakładowa, Hetmańska – JANÓW
JANÓW – Hetmańska, Zakładowa, Książąt Polskich, Przybyszewskiego, Puszkina, Rokicińska, Piłsudskiego, Mickiewicza, Bandurskiego, Maratońska – MARATOŃSKA

2014.10.27 – 2015.02.28  
MARATOŃSKA – Maratońska, Bandurskiego, Mickiewicza, Piłsudskiego, Rokicińska, Puszkina, Przybyszewskiego, Książąt Polskich, Zakładowa, Hetmańska – JANÓW
JANÓW – Hetmańska, Zakładowa, Książąt Polskich, Przybyszewskiego, Puszkina, Rokicińska, Piłsudskiego, Mickiewicza, Bandurskiego, Maratońska – MARATOŃSKA

2015.03.01 – 2015.07.04  
MARATOŃSKA – Maratońska, Bandurskiego, Mickiewicza, Piłsudskiego – PIŁSUDSKIEGO/KOPCIŃSKIEGO
PIŁSUDSKIEGO/KOPCIŃSKIEGO – Piłsudskiego, Mickiewicza, Włókniarzy (zawraca przy Karolewskiej), Bandurskiego, Maratońska – MARATOŃSKA

2015.07.05 – 2015.07.12
MARATOŃSKA – Maratońska, Bandurskiego, Mickiewicza (dolną jezdnia pod Żeromskiego), Kościuszki, Żwirki, Wigury, Sienkiewicza, Piłsudskiego – PIŁSUDSKIEGO/KOPCIŃSKIEGO
PIŁSUDSKIEGO/KOPCIŃSKIEGO – Piłsudskiego, Mickiewicza, Kościuszki, Struga, Żeromskiego, Mickiewicza, Bandurskiego, Maratońska – MARATOŃSKA

2015.07.13 – 2015.08.15  
MARATOŃSKA – Maratońska, Bandurskiego, Mickiewicza (dolną jezdnia pod Żeromskiego), Kościuszki, Żwirki, Wigury, Sienkiewicza, Piłsudskiego – PIŁSUDSKIEGO/NOWA
PIŁSUDSKIEGO/NOWA – Piłsudskiego, Mickiewicza, Kościuszki, Struga, Żeromskiego, Mickiewicza, Bandurskiego, Maratońska – MARATOŃSKA

2015.08.16 – 2015.08.31  
MARATOŃSKA – Maratońska, Bandurskiego, Mickiewicza, Kościuszki, Żwirki, Wigury, Sienkiewicza, Piłsudskiego – PIŁSUDSKIEGO/NOWA
PIŁSUDSKIEGO/NOWA – Piłsudskiego, Mickiewicza, Bandurskiego, Maratońska – MARATOŃSKA

2015.09.01 – 2015.09.06  
MARATOŃSKA – Maratońska, Bandurskiego, Włókniarzy, Kopernika, Łąkowa, Mickiewicza, Kościuszki, Żwirki, Wigury, Sienkiewicza, Piłsudskiego – PIŁSUDSKIEGO/PRZĘDZALNIANA
PIŁSUDSKIEGO/PRZĘDZALNIANA – Piłsudskiego, Mickiewicza, Łąkowa, Kopernika, Włókniarzy (zawraca przy Karolewskiej), Bandurskiego, Maratońska – MARATOŃSKA

2015.09.07 – 2015.09.18
MARATOŃSKA – Maratońska, Bandurskiego, Włókniarzy, Kopernika, Łąkowa, Mickiewicza, Piłsudskiego – PIŁSUDSKIEGO/PRZĘDZALNIANA
PIŁSUDSKIEGO/PRZĘDZALNIANA – Piłsudskiego, Mickiewicza, Łąkowa, Kopernika, Włókniarzy (zawraca przy Karolewskiej), Bandurskiego, Maratońska – MARATOŃSKA

2015.09.19 – 2015.09.20  
MARATOŃSKA – Maratońska, Bandurskiego, Włókniarzy, Kopernika, Żeromskiego, Mickiewicza, Piłsudskiego – PIŁSUDSKIEGO/PRZĘDZALNIANA
PIŁSUDSKIEGO/PRZĘDZALNIANA – Piłsudskiego, Mickiewicza, Żeromskiego, Kopernika, Włókniarzy (zawraca przy Karolewskiej), Bandurskiego, Maratońska – MARATOŃSKA

2015.09.21 – 2015.10.25  
MARATOŃSKA – Maratońska, Bandurskiego, Włókniarzy, Kopernika, Żeromskiego, Mickiewicza, Piłsudskiego, Rokicińska, Puszkina, Przybyszewskiego, Książąt Polskich, Zakładowa, Hetmańska – JANÓW
JANÓW – Hetmańska, Zakładowa, Książąt Polskich, Przybyszewskiego, Puszkina, Rokicińska, Piłsudskiego, Mickiewicza, Żeromskiego, Kopernika, Włókniarzy (zawraca przy Karolewskiej), Bandurskiego, Maratońska – MARATOŃSKA

2015.10.26 – 2015.10.31  
MARATOŃSKA – Maratońska, Bandurskiego, Mickiewicza, Piłsudskiego, Rokicińska, Puszkina, Przybyszewskiego, Książąt Polskich, Zakładowa, Hetmańska – JANÓW
JANÓW – Hetmańska, Zakładowa, Książąt Polskich, Przybyszewskiego, Puszkina, Rokicińska, Piłsudskiego, Mickiewicza, Bandurskiego, Maratońska – MARATOŃSKA

2015.10.31 – LIKWIDACJA

Źródła:
Historia przebiegu trasy: Muzeum Komunikacji Miejskiej, Plany Miast, Zbiory Własne.
Rozkłady Jazdy: Piotr Latuska, Fabian Gruca