LINIA AUTOBUSOWA 

Data uruchomienia: 0000                                Data likwidacji: 0000

ZDJĘCIA W PRZYGOTOWANIU

SCHEMATY PRZEBIEGU LINII:

ROZKŁADY JAZDY

HISTORIA PRZEBIEGU LINII

W TRAKCIE ZBIERANIA INFORMACJI

Źródła:
Historia przebiegu trasy: Muzeum Komunikacji Miejskiej, Plany Miast, Zbiory Własne.
Rozkłady Jazdy: Piotr Latuska, Fabian Gruca