LINIA AUTOBUSOWA POSPIESZNA

Data uruchomienia: 1969 Data likwidacji: 1971

Zdjęcia w Przygotowaniu

Schematy przebiegu linii:

Rozkłady jazdy

Brak rozkładów jazdy

Historia przebiegu linii

1969
GRABIENIEC (ELTA) – Grabieniec, Rojna, Traktorowa, Łanowa, Kwiatowa, Aleksandrowska, Limanowskiego, Woronicza, Wielkopolska, Kasprzaka, Drewnowska, Zachodnia, Ogrodowa, Północna, Źródłowa, Uniwersytecka, Jaracza – PLAC DĄBROWSKIEGO (z powrotem: Narutowicza, Uniwerstytecka)

1970
ROJNA KACZEŃCOWA – Grabieniec, Rojna, Traktorowa, Łanowa, Kwiatowa, Aleksandrowska, Limanowskiego, Woronicza, Wielkopolska, Kasprzaka, Drewnowska, Zachodnia, Ogrodowa, Północna, Źródłowa, Uniwersytecka, Jaracza – PLAC DĄBROWSKIEGO (z powrotem: Narutowicza, Uniwerstytecka)

1971 LIKWIDACJA

Źródła:
Historia przebiegu trasy: Muzeum Komunikacji Miejskiej, Plany Miast, Zbiory Własne.
Rozkłady Jazdy: Piotr Latuska, Fabian Gruca