LINIA AUTOBUSOWA POSPIESZNA

Data uruchomienia: 1971 Data likwidacji: 1983

Zdjęcia w Przygotowaniu

Schematy przebiegu linii:

Rozkłady jazdy

Brak rozkładów jazdy

Historia przebiegu linii

1971
KACZEŃCOWA ROJNA – Rojna, Traktorowa, Łanowa, Ładna, Aleksandrowska, Limanowskiego, Woronicza, Wielkopolska, Lutomierska, Klonowa, Kasprzaka, Drewnowska, Zachodnia, Próchnika, Rewolucji 1905 r., Sterlinga, pl. Dąbrowskiego, Narutowicza – RADIOSTACJA

1971
KACZEŃCOWA ELTA – Kaczeńcowa, Rojna, Traktorowa, Łanowa, Ładna, Aleksandrowska, Limanowskiego, Woronicza, Wielkopolska, Lutomierska, Klonowa, Kasprzaka, Drewnowska, Zachodnia, Próchnika, Rewolucji 1905 r., Sterlinga, pl. Dąbrowskiego, Narutowicza – RADIOSTACJA

1972
KACZEŃCOWA ELTA – Kaczeńcowa, Rojna, Traktorowa, Łanowa, Ładna, Aleksandrowska, Limanowskiego, Woronicza, Wielkopolska, Lutomierska, Klonowa, Kasprzaka, Drewnowska, Zachodnia, Próchnika, Rewolucji 1905 r., Sterlinga, pl. Dąbrowskiego, Narutowicza, Kopcińskiego, Armii Czerwonej, Niciarniana – NICIARNIANA/JÓZEFA (z powrotem: Józefa, Szpitalna, Kazimierza)

1973
KACZEŃCOWA ELTA, – Kaczeńcowa, Rojna, Traktorowa, Łanowa, Ładna , Aleksandrowska, Limanowskiego, Woronicza, Wielkopolska, Lutomierska, Klonowa, Kasprzaka, Drewnowska, Zachodnia, Próchnika, Rewolucji 1905 r., Sterlinga, pl. Dąbrowskiego (z powrotem: Jaracza, Więckowskiego), Narutowicza, Kopcińskiego, Armii Czerwonej, Niciarniana –  NICIARNIANA/JÓZEFA (z powrotem: Józefa, Szpitalna, Kazimierza)

1974 – 1977
KACZEŃCOWA ELTA – Kaczeńcowa, Rojna, Traktorowa, Łanowa, Ładna (z powrotem: Aleksandrowska, traktorowa), Aleksandrowska, Limanowskiego, Woronicza, Wielkopolska, Lutomierska, Klonowa, Kasprzaka, Drewnowska, Zachodnia, Próchnika, Rewolucji 1905 r., Sterlinga, pl. Dąbrowskiego (z powrotem: Jaracza, Więckowskiego), Narutowicza, Kopcińskiego, Armii Czerwonej, Niciarniana – NICIARNIANA/JÓZEFA (z powrotem: Józefa, Szpitalna, Kazimierza)

1978 – 1982
KACZEŃCOWA ELTA – Kaczeńcowa, Rojna, Traktorowa, Aleksandrowska, Limanowskiego, Woronicza, Wielkopolska, Lutomierska, Klonowa, Kasprzaka, Drewnowska, Zachodnia, Próchnika, Rewolucji 1905 r., Sterlinga – PLAC DĄBROWSKIEGO (z powrotem: Jaracza, Więckowskiego)

1983 LIKWIDACJA

Źródła:
Historia przebiegu trasy: Muzeum Komunikacji Miejskiej, Plany Miast, Zbiory Własne.
Rozkłady Jazdy: Piotr Latuska, Fabian Gruca