Lokalizacja krańcówki:

Linie które tutaj zakręcały:

Typ krańcówki: 
Data uruchomienia pętli:
Data likwidacji pętli:

Schemat pętli tramwajowej Lutomiersk

Zdjęcia z miejsca krańcówki