Lokalizacja krańcówki:

Linie które tutaj zakręcały:

Typ krańcówki: MIJANKA
Data uruchomienia pętli: 2019
Data likwidacji pętli: 2021

Schemat pętli tramwajowej MARYSIN SKRZYDLATA /MIJANKA/

Zdjęcia z miejsca krańcówki