Lokalizacja krańcówki:

Linie które tutaj zakręcały:

70A

Typ krańcówki: 
Data uruchomienia pętli autobusowej: 2010
Data likwidacji pętli autobusowej: 2012

Schemat pętli autobusowej Matek Polskich/CZMP

Zdjęcia z miejsca krańcówki