ROK 1983

ZAKRES LIKWIDACJI:

  • Likwidacja torów tramwajowych na ulicach:
  • Wróblewskiego (Politechniki do Proletariackiej),
  • Wraz z trójkątem manewrowym przy Proteliarackiej

SCHEMATY:

ZDJĘCIA Z MIEJSC:

Trójkąt manewrowy krańcówki tramwajowej Wróblewskiego/Proletariacka

Trójkąt manewrowy krańcówki tramwajowej Wróblewskiego/Proletariacka
Skrzyżowanie przed przebudową (2001r.)

Trójkąt manewrowy krańcówki tramwajowej Wróblewskiego/Proletariacka
Skrzyżowanie w trakcie przebudoqwy (2003r.)

Trójkąt manewrowy krańcówki tramwajowej Wróblewskiego/Proletariacka
Skrzyżowanie po przebudowie (2017r.)