ROK 1983

ZAKRES LIKWIDACJI:

  • Likwidacja torów tramwajowych na ulicach:
  • Wróblewskiego (Politechniki do Proletariackiej),
  • Wraz z trójkątem manewrowym przy Proteliarackiej

SCHEMATY:

ZDJĘCIA Z MIEJSC: