Lokalizacja krańcówki:

Linie które tutaj zakręcały:

Typ krańcówki: OKRĘŻNA
Data uruchomienia pętli dla ruchu okrężnego dla linii tramwajowych: 1925
Data uruchomienia pętli dla ruchu okrężnego dla linii autobusowych: 1951
Data likwidacji pętli tramwajowo/autobusowej: 2022

Schemat pętli tramwajowej plac Wolności

Zdjęcia z miejsca krańcówki