Lokalizacja krańcówki:

Linie które tutaj zakręcały:

Typ krańcówki: Uliczna/Skrzyżowanie
Data uruchomienia pętli autobusowej: 19xx
Data likwidacji pętli autobusowej: 19xx

Schemat pętli autobusowej Kaczeńcowa/Rojna

Zdjęcia z miejsca krańcówki