Obowiązująca taryfa w Województwie Łódzkim (od 01 Marca 2022r.):

Spis biletów obowiązujących w strefie 0 oraz A strefa Miejska i Podmiejska (MPK-Łódź)

Schemat stref 0 (Miejska) oraz A (Podmiejska)

Strefy taryfowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi (Strefa 0 / A)

Bilety czasowe

OPŁATY ZA BILETY CZASOWE NA LINIACH DZIENNYCH I NOCNYCH DLA STREF 0 (MIEJSKIEJ), A (PODMIEJSKIEJ) ORAZ NA LINIACH MPK-ŁÓDŹ WYBIEGAJĄCYCH POZA GRANICĘ MIASTA ŁÓDŹ

 

20 MINUT (OBOWIĄZUJE 40 MINUT)

40 MINUT (OBOWIĄZUJE 60 MINUT)

NORMALNY

4,00

5,00

ULGOWY

2,00

2,50

 1. Bilety czasowe można swobodnie łączyć by uzyskać łaczny czas podróży komunikacją zbiorową w Łodzi i Aglomeracji
 2. Bilety są honorowane w pojazdach MPK-ŁÓDŹ na liniach: 43A, 43B, Z41, Z46.
 3. Bilety są honorowane u przewoźników: POLREGIO oraz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, w strefie 0 oraz A. Bilety Można swobodnie się przesiadać z pociągów POLREGIO, ŁKA w pojazdy MPK-ŁÓDŹ

HYBRYDOWY JEDNORAZOWY BILET ŁÓDZKO-ZGIERSKI

BILET UMOŻLIWIAJĄCY PORUSZANIE SIĘ LINIAMI 6 I 61 ZGIERSKIEGO PRZEWOŹNIKA, PO ŁODZI I ZGIERZU. PO CAŁEJ DŁUGOŚCI ICH TRASY.

NORMALNY

ULGOWY

6,00

3,00

Spis biletów obowiązujących w strefie 0 (Miejska) oraz A (Podmiejska)

Spis biletów obowiązujących w strefie 0 – MIEJSKA + A – PODMIEJSKA

RODZAJ BILETU OKRESOWEGO

NA WSZYSTKIE LINIE NA STREFĘ 0 (MIEJSKA)

30 DNIOWY

90 DNIOWY

12 MIESIĘCZNY

NORMALNY

ULGOWY

NORMALNY

ULGOWY

NORMALNY

ULGOWY

IMIENNY Z KARTĄ ŁODZIANINA

126,00

63,00

312,00

156,00

1008,00

504,00

IMIENNY

152,00

76,00

376,00

180,00

BRAK

BRAK

NA OKAZICIELA

228,00

114,00

562,00

281,00

BRAK

BRAK

Migawka wyłącznie na strefę 0, jest honorowana u przewoźników: POLREGIO, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej,
Można swobodnie się przesiadać z pociągów POLREGIO, ŁKA w pojazdy MPK-ŁÓDŹ

RODZAJ BILETU OKRESOWEGO

NA WSZYSTKIE LINIE NA STREFĘ 0 MIEJSKA + A PODMIEJSKA

30 DNIOWY

90 DNIOWY

12 MIESIĘCZNY

NORMALNY

ULGOWY

NORMALNY

ULGOWY

NORMALNY

ULGOWY

IMIENNY Z KARTĄ ŁODZIANINA

152,00

76,00

376,00

188,00

1210,00

605,00

IMIENNY

182,00

91,00

450,00

225,00

BRAK

BRAK

NA OKAZICIELA

272,00

136,00

676,00

338,00

BRAK

BRAK

Migawka na strefę podmiejską A, u przewoźników POLREGIO, Łódzkia Kolej Aglomeracyjna nie jest honorowana

RODZAJ BILETU OKRESOWEGO

NA WSZYSTKIE LINIE WYŁĄCZNIE NA STREFĘ A PODMIEJSKĄ

30 DNIOWY

90 DNIOWY

12 MIESIĘCZNY

NORMALNY

ULGOWY

NORMALNY

ULGOWY

NORMALNY

ULGOWY

IMIENNY Z KARTĄ ŁODZIANINA

84,00

42,00

BRAK

BRAK

BRAK

BRAK

IMIENNY

102,00

51,00

BRAK

BRAK

BRAK

BRAK

Migawka wyłącznie na strefę podmiejską A, nie jest honorowana u przewoźników POLREGIO, Łódzkia Kolej Aglomeracyjna

BILET JEDNODNIOWY

 

STREFA 0 MIEJSKA

STREFA 0 + A MIEJSKA + PODMIEJSKA

NORMALNY

16,00

8,00

ULGOWY

20,00

10,00

 1. Bilet jednodniowy 0 lub 0 + A obowiązuje w dniu skasowania do godziny 23:59 tego samego dnia
 2. Bilet 0 + A są honorowane w pojazdach MPK-ŁÓDŹ na liniach: 43A, 43B, Z41, Z46.
 3. Bilety 0 (Miejska) są honorowane u przewoźników: POLREGIO, Łódzkia Kolej Aglomeracyjna, Można swobodnie się przesiadać z pociągów POLREGIO, ŁKA w pojazdy MPK-ŁÓDŹ. W strefie podmiejskiej (A) nie są honorowane

BILET GRUPOWY

STREFA 0 MIEJSKA

STREFA 0+A MIEJSKA+PODMIEJSKA

JEDNODNIOWY 2+3

21,00

26,00

PIĘCIODNIOWY 2+3

69,00

83,00

WEEKENDOWY 2+3

21,00

26,00

JEDNODNIOEWY 2+30

44,00

53,00

 1. Bilet 2+3 (jednodniowy, pięciodniowy)
  1-2 osoby dorosłe z 1-3 dzieci przed 18 rokiem życia.
 2. Bilet 2+3 (weekendowy)
  1-2 osoby dorosłe z 1-3 dzieci przed 18 rokiem życia.
  Bilet ten jest ważdy od Piątku godziny 18:00 do Poniedziałku godziiny 03:00
 3. Bilet 2+30 (jednodniowy)
  1-2 osoby dorosłe i do 30 dzieci przed 18 rokiem życia.
 4. Bilety są honorowane w strefie miejskiej 0, u przewoźników: POLREGIO, Łódzkia Kolej Aglomeracyjna, Można swobodnie się przesiadać z pociągów POLREGIO, ŁKA w pojazdy MPK-ŁÓDŹ

BILET SENIORA

STREFA 0 MIEJSKA

STREFA 0+A MIEJSKA+PODMIEJSKA

30 DNIOWY

25,00

35,00

12 MIESIĘCZNY

250,00

350,00

WYŁĄCZNIE Z KARTĄ ŁODZIANINA

Migawka jest honorowana u przewoźników: POLREGIO, Łódzkia Kolej Aglomeracyjna, Można swobodnie się przesiadać z pociągów POLREGIO, ŁKA w pojazdy MPK-ŁÓDŹ

 1. Ważny dla osoby która ukończyła 65 rok życia.
 2. Po ukończeniu 70 lat przejazdy są bezpłatne

BILET JUNIORA

STREFA 0 MIEJSKA

STREFA 0+A MIEJSKA+PODMIEJSKA

30 DNIOWY

10,00

15,00

12 MIESIĘCZNY

100,00

150,00

WYŁĄCZNIE Z KARTĄ ŁODZIANINA

Migawka jest honorowana u przewoźników: POLREGIO, Łódzkia Kolej Aglomeracyjna, Można swobodnie się przesiadać z pociągów POLREGIO, ŁKA w pojazdy MPK-ŁÓDŹ

Ważny dla dziecka od 4 roku życia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole oraz dla dziecka uczęszczającego do szkoły podstawowej, nie dłużej niż do 18 roku życia

5 DNIOWY

NORMALNY

ULGOWY

STREFA 0 MIEJSKA

57,00

28,50

STREFA 0+A MIEJSKA+PODMIEJSKA

68,00

34,00

Ważny przez 5 kolejnych dni kalendarzowcy poczawszy od dnia skasowania lub wyboru

WEEKENDOWY

NORMALNY

ULGOWY

STREFA 0 MIEJSKA

16,00

8,00

STREFA 0+A MIEJSKA+PODMIEJSKA

20,00

10,00

Ważny od piątku od godziny 18:00 do godziny 03:00 w poniedziałek

WSPÓLNY BILET ŁÓDZKO-PABIANICKI

NORMALNY

ULGOWY

30 DNIOWY

174,00

87,00

30 DNIOWY Z KARTĄ ŁODZIANINA
LUB KARTĄ PABIANICZANINA

156,00

78,00

90 DNIOWY

454,00

227,00

90 DNIOWY Z KARTĄ ŁODZIANINA
LUB KARTĄ PABIANICZANINA

410,00

205,00

Migawka honorowana wyłącznie przez MPK-Łódź na odcinku podmiejskiem linii 41 w Pabianicach i Ksawerowie do Małego Skrętu (Obecnie Z41) oraz w strefie miejskim „0”. Oraz przez MZK-Pabianice na sieci Miejskiej i Podmiejskiej.

nie jest honorowana u przewoźników POLREGIO, Łódzkia Kolej Aglomeracyjna

Przejazdy ulgowe (50%)

Uprawnienia do ulgowych przejazdów w ramach oferty Wspólnego Biletu Łódzko-Pabianickiego nie są w pełni zgodne z uprawnieniami, jakie przysługują osobom korzystającym z biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi. Aby sprawdzić, czy przysługują Ci ulgowe przejazdy w ramach tej oferty zapoznaj się z poniższym wykazem osób uprawnionych.

Uprawnieni

Dokumenty uprawniające do przejazdów ulgowych

Dzieci i młodzież, uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych.

Ważna legitymacja szkolna.

Studenci.

Ważna legitymacja studencka.

Dzieci w wieku od 4 do 7 lat.

Dokument potwierdzający wiek dziecka.

Emeryci i renciści.

Legitymacja emeryta lub rencisty wraz z dokumentem tożsamości.

Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza
granicami państwa.

Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty

Spis biletów obowiązujących w strefie Pabianic i Ksawerowa (MZK Pabianice)

JEDNA STREFA – SIEĆ LINII MZK PABIANICE

RODZAJ BILETU

NORMALNY

ULGA 50%

ULGA 75%

40-minutowy jednostrefowy

3,00 zł

1,50 zł

0,75 zł

24-godzinny jednostrefowy

7,80 zł

3,90 zł

1,95 zł

Grupowy 10+1

8,20 zł

7-dniowy imienny jednostrefowy

28,00 zł

14,00 zł

7,00 zł

14-dniowy imienny jednostrefowy

48,00 zł

24,00 zł

12,00 zł

30-dniowy imienny jednostrefowy

84,00 zł

42,00 zł

21,00 zł

30-dniowy na okaziciela jednostrefowy

109,00 zł

90-dniowy imienny jednostrefowy

230,00 zł

115,00 zł

57,50 zł

W przypadku zakupu biletu okresowego
jednostrefowego, na etapie zakupu należy określić strefę obowiązywania
biletu: jedna strefa w mieście lub jedna strefa wyłącznie poza miastem

DWIE STREFY – SIEĆ LINII MZK PABIANICE

RODZAJ BILETU

NORMALNY

ULGA 50%

ULGA 75%

60-minutowy dwustrefowy

4,20 zł

2,10 zł

1,05 zł

24-godzinny dwustrefowy

11,40 zł

5,70 zł

2,85 zł

7-dniowy imienny dwustrefowy

34,00 zł

17,00 zł

8,50 zł

14-dniowy imienny dwustrefowy

58,00 zł

29,00 zł

14,50 zł

30-dniowy imienny dwustrefowy

98,00 zł

49,00 zł

24,50 zł

30-dniowy na okaziciela dwustrefowy

129,00 zł

90-dniowy imienny dwustrefowy

270,00 zł

135,00 zł

67,50 zł

Spis biletów obowiązujących w strefie Łasku (ZKM Łask)

Bilet miejski
normalny – 2,80 zł
ulgowy szkolny – 1,80 zł
ulgowy (50%) – 1,40 zł
dwu-przystankowy – 1,40 zł

Bilet podmiejski nr „1”, „2”, „3”,”B”
normalny 3,40 zł
ulgowy szkolny – 2,00 zł
ulgowy (50%) – 1,70 zł

Opłata za przewóz bagażu:
wartość biletu jednorazowego normalnego na danej trasie.

Linie międzymiastowe, linia „B”, „C”, „D”
Bilet międzymiastowy normalny 5,60 zł
Ulgowy szkolny – 3,40zł
Ulgowy 50% – 2,80 zł

I (pierwsza) strefa- miejska
bilet normalny – 2,80 zł
Ulgowy szkolny – 1,80 zł
Ulgowy 50%- 1,40 zł
Dwu-przystankowy- 1,40 zł

II (druga) strefa – podmiejska
bilet normalny – 3,40 zł
Ulgowy szkolny – 2,00 zł
Ulgowy 50% – 1,70 zł

III (trzecia) strefa
Bilet normalny – 4,20 zł
Ulgowy szkolny – 3,00 zł
Ulgowy 50% – 2,10 zł

IV (czwarta) strefa
Bilet normalny – 4,40 zł
Ulgowy szkolny – 3,20 zł
Ulgowy 50% – 2,20 zł

 

Linia „C”

Kierunek: ŁASK-ZELÓW
I strefa – Gorczyn III
II strefa – Czestków A
III strefa – Bachorzyn
IV strefa – Herbertów

Kierunek: ZELÓW-ŁASK
I strefa – Herbertów
II strefa – Bachorzyn
III strefa – Czestków A
IV strefa – Gorczyn III

Linia „D”

Kierunek: PABIANICE-ŁASK
I strefa – Orpelów
II strefa – Dobroń CPN
III strefa – Chechło I
IV strefa – Strzelnica

Kierunek: ŁASK-PABIANICE
I strefa – Strzelnica
II strefa – Chechło I
III strefa – Dobroń CPN
IV strefa – Orpelów

Linia „B:

Kierunek: ŁASK-ZDUŃSKA WOLA
I strefa – Orchów Lukoil
II strefa – Okup Bar
III strefa – Krobanówek
IV strefa- Zd.Wola Nowomiejska
V strefa – Zduńska Wola

Kierunek: ZDUŃSKA WOLA-ŁASK
I strefa- Zd.Wola Nowomiejska
II strefa – Krobanówek
III strefa – Okup Bar
IV strefa- – Orchów Lukoil
V strefa –  Łask

Spis biletów obowiązujących w strefie Zgierskim (MARKAB MUK-ZGIERZ)

Bilety jednorazowe i karnety

Normalne

Ulgowe

Bilet jednoprzejazdowy (Zgierz)

2,60 zł

1,30 zł

Karnet
11-przejazdowy (Zgierz)

22,00 zł

11,00 zł

Bilet 24-godzinny

8,00 zł

4,00 zł

Bilet
jednoprzejazdowy (strefa I Aleksandrów Łódzki – Zgierz)

3,00 zł

1,50 zł

Bilet jednoprzejazdowy (strefa
II Zgierz – Stryków)

3,40 zł

1,70 zł

Bilet
jednoprzejazdowy (strefa III Aleksandrów Łódzki – Stryków)

4,80 zł

2,40 zł

Bilet jednoprzejazdowy lub
60-cio minutowy  WBŁZ
(Wspólny Bilet Łódzko Zgierski) nie jest honorowany na linii międzygminnej nr
2BIS poza granicami miasta Zgierza

6,00 zł

3,00 zł

Bilety 30-dniowe**

Normalne

Ulgowe

Bilet okresowy na wszystkie
linie autobusowe na terenie Zgierza

78,00 zł

39,00 zł

Bilet
okresowy na jedną linię autobusowa na terenie Zgierza

64,00 zł

32,00 zł

Bilet okresowy (strefa I
Aleksandrów Łódzki – Zgierz)*

82,00 zł

41,00 zł

Bilet
okresowy (strefa II Zgierz – Stryków)*

86,00 zł

43,00 zł

Bilet okresowy (strefa III
Aleksandrów Łódzki – Stryków)*

98,00 zł

49,00 zł

Bilet
okresowy WBŁZ (obejmuje komunikację miejską w Zgierzu, całą linię
międzygminną nr 2BIS i strefy 1+2 w Łodzi)

191,00 zł

95,50 zł

Bilety 90-dniowe**

Normalne

Ulgowe

Bilet okresowy na jedną linię
autobusowa na terenie Zgierza

160,00 zł

80,00 zł

Bilet
okresowy na wszystkie linie autobusowa na terenie Zgierza

195,00 zł

97,50 zł

Bilet okresowy WBŁZ (obejmuje
komunikację miejską w Zgierzu, całą linię międzygminną nr 2BIS i strefy 1+2 w
Łodzi)

474,00 zł

237,00 zł

*    bilety okresowe strefowe, obowiązujące na linii międzygminnej 2 uprawniają również do przejazdów wszystkimi liniami autobusowymi komunikacji miejskiej.

**   wszystkie bilety okresowe dostępne są również z ulgą Zgierskiej Karty Rodziny w wysokości 15% ceny biletu.

Spis biletów obowiązujących w strefie WBA: 0, A, B, C, D

Ceny biletów okresowych (30-dniowy sieciowy imienny)

Normalny

Ulgowy

Strefa A

164,00

82,00

Strefa A+

212,00

106,00

Strefa B
Linie: Łódź-Sieradz, Łódź-Koluszki

263,00

131,50

Strefa B
Linie: Łódź-Łowicz, Łódź-Kutno,

253,00

126,50

Strefa B+
Linia Łódź-Sieradz

268,00

134,00

Strefa B+
Linie: Łódź-Łowicz, Łódź-Kutno

253,00

126,50

Strefa C
Linie: Łódź-Sieradz, Łódź-Koluszki

293,00

146,50

Strefa C
Linie: Łódź-Łowicz, Łódź-Kutno

283,00

141,50

Strefa C+
Linia Łódź-Sieradz

303,00

151,50

Strefa C+
Linie: Łódź-Łowicz, Łódź-Kutno

283,00

141,50

Strefa D
Linie: Łódź-Sieradz, Łódź-Łowicz

333,00

166,50

Strefa D
Linie: Łódź-Kutno

323,00

161,50

Strefa D+
Linie: Łódź-Sieradz, Łódź-Łowicz

353,00

176,50

Strefa D+
Linia Łódź-Kutno

323,00

161,50

Spis jak bilety okresowe 30-dniowy sieciowy imienny są honorowane

Strefa taryfowa

Lokalny transport
zbiorowy w Łodzi

Lokalna
komunikacja autobusowa w Pabianicach

Miejska
komunikacja autobusowa w Zgierzu

Przewoźnicy
kolejowi (stacje i przystanki osobowe)

Komunikacja
miejska w innych miastach

Strefa A

Strefa 1+2 lokalnego
transportu zbiorowego

 

 

Łódź Kaliska, Łódź
Żabieniec, Łódź Radogoszcz Zachód, Łódź Pabianicka, Łódź Chojny, Łódź
Dąbrowa, Łódź Widzew, Łódź Stoki, Łódź Marysin, Łódź Arturówek,
Łódź Andrzejów, Łódź Olechów Wschód, Lublinek, Łódź
Niciarniana, Łódź Fabryczna, Pabianice, Zgierz,
Zgierz Jaracza, Zgierz Północ, Zgierz Kontrewers.

 

Strefa A+

Strefa 1+2
lokalnego transportu zbiorowego

Dwie strefy
(miejska i podmiejska) lokalnej komunikacji autobusowej

Obszar Miasta
Zgierz oraz cała trasa linii międzygminnej obejmująca sąsiednie
gminy

Łódź Kaliska,
Łódź Żabieniec, Łódź Radogoszcz Zachód, Łódź Pabianicka, Łódź Chojny, Łódź
Dąbrowa, Łódź Widzew, Łódź Stoki, Łódź Marysin, Łódź Arturówek,
Łódź Andrzejów, Łódź Olechów Wschód, Lublinek, Łódź
Niciarniana, Łódź Fabryczna, Pabianice, Zgierz,
Zgierz Jaracza, Zgierz Północ, Zgierz Kontrewers.

Strefa taryfowa

Lokalny transport
zbiorowy w Łodzi

Lokalna
komunikacja autobusowa w Pabianicach

Miejska
komunikacja autobusowa w Zgierzu

Przewoźnicy
kolejowi (stacje i przystanki osobowe)

Komunikacja
miejska w innych miastach

Strefa B
Linia Łódź-Sieradz 

Strefa 1+2lokalnego
transportu zbiorowego

 

 

Stacje i przystanki
osobowe strefy A oraz: 

Chechło, Dobroń,
Kolumna, Łask

 

Strefa B
Linia Łódź-Łowicz

Strefa 1+2
lokalnego transportu zbiorowego

Stacje i
przystanki osobowe strefy A oraz:

Smardzew,
Glinnik, Glinnik Wieś, Swędów, Stryków

Strefa B
Linia Łódź-Kutno

Strefa 1+2 lokalnego
transportu zbiorowego

 

 

Stacje i przystanki
osobowe strefy A oraz:

Grotniki, Chociszew

 

Strefa B
Linia Łódź-Koluszki

Strefa 1+2
lokalnego transportu zbiorowego

Stacje i
przystanki osobowe strefy A oraz:

Bedoń,
Justynów, Gałkówek

Strefa B+
Linia Łódź-Sieradz

Strefa 1+2 lokalnego
transportu zbiorowego

Dwie strefy (miejska i
podmiejska) lokalnej komunikacji autobusowej

Obszar Miasta Zgierz
oraz cała trasa linii międzygminnej obejmująca sąsiednie gminy

Stacje i przystanki
osobowe strefy A oraz:

Chechło, Dobroń,
Kolumna, Łask

Dwie strefy (miejska i
podmiejska) lokalnej komunikacji autobusowej w Łasku

 

Strefa B+
Linia Łódź-Łowicz

Strefa 1+2
lokalnego transportu zbiorowego

Dwie strefy
(miejska i podmiejska) lokalnej komunikacji autobusowej

Obszar Miasta
Zgierz oraz cała trasa linii międzygminnej obejmująca sąsiednie gminy

Stacje i
przystanki osobowe strefy A oraz:

Smardzew,
Glinnik, Glinnik Wieś, Swędów, Stryków

Komunikacja
miejska w Strykowie

Strefa B+
Linia Łódź-Kutno

Strefa 1+2 lokalnego
transportu zbiorowego

Dwie strefy (miejska i
podmiejska) lokalnej komunikacji autobusowej

Obszar Miasta Zgierz
oraz cała trasa linii międzygminnej obejmująca sąsiednie gminy

Stacje i przystanki
osobowe strefy A oraz:

Grotniki, Chociszew

 

Strefa taryfowa

Lokalny transport
zbiorowy w Łodzi

Lokalna
komunikacja autobusowa w Pabianicach

Miejska
komunikacja autobusowa w Zgierzu

Przewoźnicy
kolejowi (stacje i przystanki osobowe)

Komunikacja
miejska w innych miastach

Strefa C
Linia Łódź-Sieradz

Strefa 1+2 lokalnego
transportu zbiorowego

 

 

Stacje i przystanki
osobowe strefy A, B linii Łódź-Sieradz oraz:

Borszewice, Zduńska
Wola

 

Strefa C
Linia Łódź-Łowicz

Strefa 1+2
lokalnego transportu zbiorowego

Stacje i
przystanki osobowe strefy A, B linii Łódź-Łowicz oraz:

Bratoszewice,
Głowno

Strefa C
Linia Łódź-Kutno

Strefa 1+2 lokalnego
transportu zbiorowego

 

 

Stacje i przystanki
osobowe strefy A, B linii Łódź-Kutno oraz:

Ozorków Nowe Miasto,
Ozorków, Sierpów, Łęczyca

 

Strefa C
Linia Łódź-Koluszki

Strefa 1+2
lokalnego transportu zbiorowego

Stacje i
przystanki osobowe strefy A, B linii Łódź-Koluszki oraz:

Żakowice,
Koluszki

Strefa C+
Linia Łódź-Sieradz

Strefa 1+2 lokalnego
transportu zbiorowego

Dwie strefy (miejska i
podmiejska) lokalnej komunikacji autobusowej

Obszar Miasta Zgierz
oraz cała trasa linii międzygminnej obejmująca sąsiednie gminy

Stacje i przystanki
osobowe strefy A, B linii Łódź-Sieradz oraz:

Borszewice, Zduńska
Wola

Strefa miejska
komunikacji autobusowej w Zduńskiej Woli na liniach 1, 2, 3, 5, 10, 11

Strefa C+
Linia Łódź-Łowicz

Strefa 1+2
lokalnego transportu zbiorowego

Dwie strefy
(miejska i podmiejska) lokalnej komunikacji autobusowej

Obszar Miasta
Zgierz oraz cała trasa linii międzygminnej obejmująca sąsiednie gminy

Stacje i
przystanki osobowe strefy A, B linii Łódź-Łowicz oraz:

Bratoszewice,
Głowno

Komunikacja
miejska w Strykowie i Głownie

Strefa C+
Linia Łódź-Kutno

Strefa 1+2 lokalnego
transportu zbiorowego

Dwie strefy (miejska i
podmiejska) lokalnej komunikacji autobusowej

Obszar Miasta Zgierz
oraz cała trasa linii międzygminnej obejmująca sąsiednie gminy

Stacje i przystanki
osobowe strefy A, B linii Łódź-Kutno oraz:

Ozorków Nowe Miasto,
Ozorków, Sierpów, Łęczyca

 

Strefa taryfowa

Lokalny transport
zbiorowy w Łodzi

Lokalna
komunikacja autobusowa w Pabianicach

Miejska
komunikacja autobusowa w Zgierzu

Przewoźnicy
kolejowi (stacje i przystanki osobowe)

Komunikacja
miejska w innych miastach

Strefa D
Linia Łódź-Sieradz

Strefa 1+2 lokalnego
transportu zbiorowego

 

 

Stacje i przystanki
osobowe strefy A, B linii Łódź-Sieradz, C linii Łódź-Sieradz oraz:

Męcka Wola, Sieradz
Męka, Sieradz Warta, Sieradz

 

Strefa D
Linia Łódź-Łowicz

Strefa 1+2
lokalnego transportu zbiorowego

Stacje i
przystanki osobowe strefy A, B linii Łódź-Łowicz, C linii Łódź-Łowicz oraz:

Kamień
Łowicki, Domaniewice Cent., Domaniewice, Grudze, Łowicz Przedmieście, Łowicz
Główny

Strefa D
Linia Łódź-Kutno

Strefa 1+2 lokalnego
transportu zbiorowego

 

 

Stacje i przystanki
osobowe strefy A, B linii Łódź-Kutno, C linii Łódź-Kutno oraz:

Gawrony, Witonia,
Kutno

 

Strefa D+
Linia Łódź-Sieradz

Strefa 1+2
lokalnego transportu zbiorowego

Dwie strefy
(miejska i podmiejska) lokalnej komunikacji autobusowej

Obszar Miasta
Zgierz oraz cała trasa linii międzygminnej obejmująca sąsiednie gminy

Stacje i
przystanki osobowe strefy A, B linii Łódź-Sieradz, C linii Łódź-Sieradz oraz:

Męcka Wola,
Sieradz Męka, Sieradz Warta, Sieradz

Dwie strefy
(miejska i podmiejska) lokalnej komunikacji autobusowej w Sieradzu

Strefa D+
Linia Łódź-Łowicz

Strefa 1+2 lokalnego
transportu zbiorowego

Dwie strefy (miejska i
podmiejska) lokalnej komunikacji autobusowej

Obszar Miasta Zgierz
oraz cała trasa linii międzygminnej obejmująca sąsiednie gminy

Stacje i przystanki
osobowe strefy A, B linii Łódź-Łowicz, C linii Łódź-Łowicz oraz:

Kamień Łowicki,
Domaniewice Cent., Domaniewice, Grudze, Łowicz Przedmieście, Łowicz Główny

Komunikacja miejska
w Strykowie, Głownie i Łowiczu

Strefa D+
Linia Łódź-Kutno

Strefa 1+2
lokalnego transportu zbiorowego

Dwie strefy
(miejska i podmiejska) lokalnej komunikacji autobusowej

Obszar Miasta
Zgierz oraz cała trasa linii międzygminnej obejmująca sąsiednie gminy

Stacje i
przystanki osobowe strefy A, B linii Łódź-Kutno, C linii Łódź-Kutno oraz:

Gawrony,
Witonia, Kutno