Lokalizacja krańcówki:

Linie które tutaj zakręcały:

98

Typ krańcówki: Uliczna
Data uruchomienia pętli autobusowej: 2015
Data likwidacji pętli autobusowej: 2017

Schemat pętli autobusowej Włókniarzy/Bandurskiego

Zdjęcia z miejsca krańcówki