Lokalizacja krańcówki:

Linie które tutaj zakręcały:

6

Typ krańcówki: trójkąt manewrowy/mijanka
Data uruchomienia pętli tramwajowej jako mijanka: 1928
Data likwidacji pętli tramwajowej: 1958
Data uruchomienia pętli tramwajowej jako trójkąt manewrowy: 1958
Data likwidacji pętli tramwajowej jako trójkąt manewrowy: 1983

Schemat pętli tramwajowej Wróblewskiego

Zdjęcia z miejsca krańcówki