Lokalizacja krańcówki autobusowej w obecnej formie:

Lokalizacja krańcówki autobusowej w poprzedniej formie:

Linie które tutaj zakręcały:

Typ krańcówki: Pętla prawostronna
Data uruchomienia pętli tramwajowej: 1970
Data likwidacji pętli tramwajowej: 1985
Data uruchomienia pętli autobusowej w poprzedniej lokalizacji: 1985
Data likwidacji pętli autobusowej w poprzedniej lokalizacji: 1998
Data uruchomienia pętli autobusowej w obecnej formie: 1998
Data przebudowy pętli autobusowej: planowo 2017
Data likwidacji pętli autobusowej: Istnieje

Schemat pętli Tramwajowej Wydawnicza (Tuwima) 1970-1985

Schemat pętli autobusowej Wydawnicza (Tuwima) 1996

Schemat pętli autobusowej Wydawnicza (Tuwima) 1998 – obecnie

Zdjęcia z miejsca krańcówki która obecnie istenieje od 1998r. oraz nie istniejącej krańcówki tramwajowej Tuwima Wydawnicza

Zdjęcia z miejsca krańcówki która istniała do 1996r. Przed oddaniem w miejscu Tuwima Wydawnicza