Wydawnicza

Czerwona

Lumumby

Rojna/Kaczeńcowa

Podgórze

Józefa/Niciarniana (H)

Sianokosy

Wioślarska/Wróblewskiego